Idretts Hjertestarter

Hva er en hjertestarter? En hjertestarter (defibrillator) kan brukes til å stanse en unormal hjerterytme og starte opp hjertet på nytt Foruten hjertestartere som brukes i sykehus, så finnes det i dag mindre, hendigere, automatiske, mobile hjertestartere der bruken er selvforklarende Slike enkle hjertestartere finnes i dag på mange offentlige steder, i handlesentra og i private bedrifter der det finnes personer som er trenet i å bruke den – men i nødsituasjoner kan de også brukes uten opplæring Hjertestarter er ikke beregnet til bruk på barn under 1 år.