Førstehjelps kontrollen

Vi tilbyr førstehjelps kontroll til bedrifter. I tillegg utfører vi beredskaps analyse for å kunne rettleie og tilby kundene våre. Optimal førstehjelpsberedskap ut i fra bedriftens type og karakter. Alle bedrifter er pålagd førstehjelps beredskap som dekker alle tenkelige skader som kan oppstå i bedriften sitt arbeid. Vi kommer med faste mellomrom for å kontrollere og etterfylle medisinskap og beredskaps kofferter. Det har blir levert rapport etter endt kontroll. Vi leverer også nytt førstehjelpsutstyr.