Snørydding og strøing

Vi har både små og store maskiner for å dekke de fleste behov. Også for opplasting og bortkjøring. Snøen er vrien å ha med og gjøre på vinteren, ikke la den ligge for lenge i veien din!

Feiing og spyling

Utfører feiing med både mekaniske og suge maskiner på veier, plasser, P-Hus mv. (Vi kommer inn i lave P-Hus). Vi suger tom dine fulle sluk og renner. Er det tett så har vi også spyleutstyr for å sende inn i rør og andre steder det er vanskelig å komme til.

Idretts Hjertestarter

Hva er en hjertestarter? En hjertestarter (defibrillator) kan brukes til å stanse en unormal hjerterytme og starte opp hjertet på nytt Foruten hjertestartere som brukes i sykehus, så finnes det i dag mindre, hendigere, automatiske, mobile hjertestartere der bruken er selvforklarende Slike enkle hjertestartere finnes i dag på mange offentlige steder, i handlesentra og i private bedrifter der det finnes personer som er trenet i å bruke den – men i nødsituasjoner kan de også brukes uten opplæring Hjertestarter er ikke beregnet til bruk på barn under 1 år.

Innvendig maling

Det er ikke så mye som skal til for å forvandle et nitrist rom til en trivelig oppholdsplass. Vi er grundige med forarbeid og beskyttelse av tilliggende flater, og har vår styrke i å se helheten i et malerprosjekt.

Utvendig maling

Vi vet hva som er viktig i utvendige oppussingsprosjekter i et værhardt land som Norge, og har kompetanse på valg av riktig produkter for optimal kvalitet og varighet. Vi innfrir alltid kravene til kvalitet og miljø.

Mur – og pussearbeid

Mur- og pussearbeider Vi kan være behjelpelig med å oppføre de fleste mur-konstruksjoner både stort og lite. Vi utfører Leca muring, teglsteinsforblending, vanlig brettskurt puss. Men har også lang erfaring med systempuss. Både puss på isolasjon, og luftede systemer.

Førstehjelps kontrollen

Vi tilbyr førstehjelps kontroll til bedrifter. I tillegg utfører vi beredskaps analyse for å kunne rettleie og tilby kundene våre. Optimal førstehjelpsberedskap ut i fra bedriftens type og karakter. Alle bedrifter er pålagd førstehjelps beredskap som dekker alle tenkelige skader som kan oppstå i bedriften sitt arbeid. Vi kommer med faste mellomrom for å kontrollere og etterfylle medisinskap og beredskaps kofferter. Det har blir levert rapport etter endt kontroll. Vi leverer også nytt førstehjelpsutstyr.

Hjertestartere

Vi leverer hjertestartaere av forskjellige merker, forbruksmateriell og tilbehør som elektroder, batteri og skap. Du får råd og rettleiing ved innkjøp av hjertestarter. Vi gir også tilbud om ettersyn.

Hjertestarter kurs

• Vi er godkjent DHLR instruktør hos Norsk Resuscitasjonsråd, www.nrr.org
• Vi bruker NRR sitt kursprogram der deltakeren leser boka – løser oppgaver og prøve på internett. Til slutt møter deltakerne opp på praktisk trening og avsluttende prøve med dokke og hjertestarter.
• Vi tilbyr grunnkurs og oppfriskningskurs / øvelse Max 8 pers pr kurs.

Førstehjelpskurs

Tilbyr tilrettelagt kurs for hver enkelt bedrift for å sikre optimal forståing på skadane som kan forekomme og tiltak mot disse.