Snørydding og strøing

Vi har både små og store maskiner for å dekke de fleste behov. Også for opplasting og bortkjøring. Snøen er vrien å ha med og gjøre på vinteren, ikke la den ligge for lenge i veien din!

Feiing og spyling

Utfører feiing med både mekaniske og suge maskiner på veier, plasser, P-Hus mv. (Vi kommer inn i lave P-Hus). Vi suger tom dine fulle sluk og renner. Er det tett så har vi også spyleutstyr for å sende inn i rør og andre steder det er vanskelig å komme til.

Idretts Hjertestarter

Hva er en hjertestarter? En hjertestarter (defibrillator) kan brukes til å stanse en unormal hjerterytme og starte opp hjertet på nytt Foruten hjertestartere som brukes i sykehus, så finnes det i dag mindre, hendigere, automatiske, mobile hjertestartere der bruken er selvforklarende Slike enkle hjertestartere finnes i dag på mange offentlige steder, i handlesentra og i private bedrifter der det finnes personer som er trenet i å bruke den – men i nødsituasjoner kan de også brukes uten opplæring Hjertestarter er ikke beregnet til bruk på barn under 1 år.

Innvendig maling

Det er ikke så mye som skal til for å forvandle et nitrist rom til en trivelig oppholdsplass. Vi er grundige med forarbeid og beskyttelse av tilliggende flater, og har vår styrke i å se helheten i et malerprosjekt.

Utvendig maling

Vi vet hva som er viktig i utvendige oppussingsprosjekter i et værhardt land som Norge, og har kompetanse på valg av riktig produkter for optimal kvalitet og varighet. Vi innfrir alltid kravene til kvalitet og miljø.

Mur – og pussearbeid

Mur- og pussearbeider Vi kan være behjelpelig med å oppføre de fleste mur-konstruksjoner både stort og lite. Vi utfører Leca muring, teglsteinsforblending, vanlig brettskurt puss. Men har også lang erfaring med systempuss. Både puss på isolasjon, og luftede systemer.